Jak to u nás vypadá

Naše třídy ve školce

MODRÁ TŘÍDA

Děti v naší třídě bude celým rokem provázet naše „kamarádka stonožka“. Je to naše pomocnice při motivaci k různým činnostem. Stonožka čeká na děti již ráno v šatně. Pomáhá nám s obouváním, s oblékáním... Během celého roku s ní budou děti navštěvovat různá místa, plnit úkoly a zábavnou formou se seznamovat s okolním světem. Všichni se učíme její rituální taneček. Třídní učitelky: Topolová Jaroslava, Löblová Eva

ORANŽOVÁ TŘÍDA

Tento rok jsme v oranžové třídě. Naše třídní paní učitelky se jmenují Ilona Šmerhová a Michaela Nováková. Ve třídě je nás celkem 28 dětí. Z toho 15 dívek a 13 chlapců. Během tohoto roku se vydáme Na cestu kolem světa, což bude náš celoroční projekt.

ČERVENÁ TŘÍDA

Do třídy je zapsaných 24 dětí, z toho 8 chlapců a 16 dívek. Celý školní rok 2018/2019 budeme pracovat podle ŠVP "Pojďme spolu objevovat svět". Navíc bude zařazena polytechnická výchova. Do červené třídy byl zakoupen pracovní ponk a formou prožitkového a situačního učení si děti budou osvojovat řemeslnou zručnost a vztah k řemeslu, pracovní postupy, smysl pro spolupráci, tvořivost a konstruktivní myšlení. Třídní učitelky: Zemanová Helena, Mgr. Matějovská Alena

ZELENÁ TŘÍDA

V zelené třídě je zapsáno 28 dětí, 16 dívek a 12 chlapců ve věku 3 – 6 let. Našich 10 předškoláčků připravíme do školy a všichni společně budeme prozkoumávat náš krásný zámecký park ve všech ročních obdobích a přitom plnit cíle školního i třídního vzdělávacího plánu. Našim záměrem je hlavně dobrá nálada ve třídě a mít dobré kamarády. Třídní účitelky: Řemínková Jana, Nedvědová Jana

5. TŘÍDA

Do naší třídy chodí 28 zvídavých dětí, z toho 14 dívek a 14 chlapců, kteří se společně připravují na vstup do základní školy. Jelikož se naše školka nachází u parku, kam s dětmi rády chodíme na procházky, jako doplňkový program třídy jsme zvolily projekt „Skřítkové v říši obrů“. V rámci projektu se děti seznámí se živočichy, kteří v parku žijí, ale i se stromy a rostlinami, které zde rostou. Budeme využívat programy, které pro děti nabízí Ekocentrum ( Mrňouskové kolem nás, Na návštěvě u krtka, Housenka Lenka,..), navštívíme Včelí svět a Vodní dům v Hulicích. Třídní učitelky: Renata Šandová, Bc. Kateřina Filipová

6. TŘÍDA

Jsme 6. třída z odloučeného pracoviště "Na Tenise". Ve třídě je 28 dětí, 17 chlapců a 11 dívek. Po celý rok budeme připravovat děti pro vstup do ZŠ, neboť jsme třída předškoláčků. Snažíme se dětem co nejvíce přiblížit přírodu- v tomto duchu je nastavený i náš letošní třídní projekt "Co se skrývá za bludným kořenem". K tomu využijeme nádherný městský park, který máme tak blízko. Třídní učitelky: Jana Jirásková, Jana Bednářová

Zavřít