"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."
Robert Fulghum
MŠ Velišská
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Velíšská 966, 258 01 Vlašim

Kontaktní osoba:

Mgr. Alena Matějovská

(ředitelka)

Telefon: 317 842 377

Email:

ms.velisska@tiscali.cz

6. třída - ul. Na Tenise

Telefon: 731 815 576

hodiny

O školce

MŠ Velíšská / O školce

"Pojďme spolu objevovat svět!" ( školní vzdělávací program) 

Základní filosofie programu naší MŠ

*připravit příjemné a podnětné prostředí orientované na dítě

*dát dítěti možnost volby výběru činností

*učit dítě společné hře, uznávat rovnoprávnost ostatních dětí

*vést děti k ohleduplnosti k druhým, k věcem

*podporovat sebedůvěru a samostatnost dítěte

*využívat zahradu a okolní přírodu (park) k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků,

 které se stávají východiskem pro další činnost (prožitkové učení)

 

vytvořilo Anawe