Projekt EU

Projekt EU personální podpory

Název projektu: „Personální podpora – Mateřská škola, Vlašim, Velíšská 966, okres Benešov, příspěvková organizace“ 
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005443
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019
Délka realizace projektu: 24 měsíců
Výše podpory: 555 482,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen na jednu z kombinací následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální podpora, společné vzdělávání dětí a žáků, usnednění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakulikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování

Vybrané aktivity:
Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta MŠ. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
Cílem aktivit je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a vzdělávání dětí
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská pregramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická pregramotnost
Cílem aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí

Zavřít