"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."
Robert Fulghum
MŠ Velišská
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Velíšská 966, 258 01 Vlašim

Kontaktní osoba:

Mgr. Alena Matějovská

(ředitelka)

Telefon: 317 842 377

Email:

ms.velisska@tiscali.cz

6. třída - ul. Na Tenise

Telefon: 731 815 576

hodiny

Jídelníček

MŠ Velíšská / Jídelníček

  Stravování v mateřské škole

    Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům.     

    Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená skladba dle příslušných předpisů,

    jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů.

    Ve stravě je zařazen zvýšený podíl ovoce a zeleniny, luštěnin, mléčných výrobků.

    Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu dítěte v Mš.

    Děti do jídla nikdy nenutíme, snažíme se ale, aby vše ochutnaly. 

    (další viz. Provozní a stravovací řád školní jídelny Mš)

 

                     

vytvořilo Anawe