Den dětí

V úterý 1. 6. 2021 děti v naší školce oslavily svůj svátek – Den dětí.

Už od ranních hodin děti ve třídách soutěžily, tancovaly na oblíbené písničky.

Na zahradě pro ně paní učitelky připravily zajímavé úkoly, které s nadšením plnily.

Nakonec dostaly sladkou odměnu. Celé dopoledne si všichni moc užili.