"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."
Robert Fulghum
MŠ Velišská

Mateřská škola  

Velíšská 966, Vlašim

tel.č. 317 842 377

IČO: 70944784

 

hodiny

Aktuality

29.8.2018 / Co s sebou do Mš

29.8.2018 / POZOR!!! POZOR!!!

8.6.2018 / Rozloučení s předškoláky

8.6.2018 / Pohádkový hrad Sázava

31.5.2018 / Atletické závody

17.5.2018 / Výlet Planetárium Praha

27.4.2018 / Den Země

 

           

"Pojďme spolu objevovat svět!" ( školní vzdělávací program) 

 Základní filosofie programu naší MŠ

  • připravit příjemné a podnětné prostředí orientované na dítě
  • dát dítěti možnost volby výběru činností
  • učit dítě společné hře, uznávat rovnoprávnost ostatních dětí
  • vést děti k ohleduplnosti k druhým, k věcem
  • podporovat sebedůvěru a samostatnost dítěte
  • využívat zahradu Mš a okolní přírodu (park) k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků, které se stávají východiskem pro další činnosti (prožitkové učení)                                                           
Sluníčko

"Mateřská škola Velíšská Vlašim je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Vlašim. Školu navštěvuje 163 dětí, které jsou věkově rozděleny do šesti tříd. Areál školy se nachází v prostorné zahradě sousedící se zámeckým parkem, které škola využívá k široké škále spontánních i řízených aktivit pro děti. Podle ŠVP „Pojďme spolu objevovat svět!“ děti podporujeme v touze po poznávání, experimentování, jsou vedeny k samostatnosti, tvořivosti. Vzdělávací činnost je založena na přímých zážitcích – prožitkovém učení. Velký důraz ve škole klademe na budování vzájemné důvěry mezi dětmi, pedagogy, na posilování vzájemného respektu s rodiči, abychom společně vytvářely pozitivní a bezpečné prostředí pro naše děti.

                          Edulab

vytvořilo Anawe