"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."
Robert Fulghum
MŠ Velišská

Mateřská škola  

Velíšská 966, Vlašim

tel.č. 317 842 377

IČO: 70944784

 

hodiny

Školka hrou

MŠ Velíšská / Školka hrou

ŠKOLKA HROU               

 

Cílem projektu školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného 

EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj

forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá

metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.

Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání 

v našem kraji. V praxi ověřujeme možnosti propojení moderních klasických postupů

v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušennosti organizujeme 

semináře pro ostatní učitele v regionu.

Semináře jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP.

Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

 

 

vytvořilo Anawe