"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."
Robert Fulghum
MŠ Velišská

Mateřská škola  

Velíšská 966, Vlašim

tel.č. 317 842 377

IČO: 70944784

 

hodiny

Projekt EU

MŠ Velíšská / Projekt EU

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Název projektu:  „ Personální podpora – Mateřská škola, Vlašim, Velíšská 966, okres      

                                Benešov, příspěvková organizace“

Číslo projektu:      CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005443

Zahájení realizace projektu:   01.09.2017

Ukončení realizace projektu:  31.08.2019

Délka realizace projektu:        24 měsíců

Výše podpory:                          555 482,- Kč   

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt je zaměřen na jednu z kombinací následujících témat:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální podpora, 

společné vzdělávání dětí a žáků, usnednění přechodu dětí z mateřské

školy do základní školy, podpora extrakulikulárních aktivit, spolupráce

s rodiči dětí a žáků. 

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj

a budoucí směřování.

 

Vybrané aktivity:

Školní asistent – personální podpora Mš

Cílem aktivity je poskytnout dočasnou  personální podporu – školního asistenta Mš.

Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem

ohroženým školním neúspěchem.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů Mš v rozsahu 40 hodin

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů Mš v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivit je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní

práce při vzdělávání a vzdělávání dětí.

Vzdělávání pedagogických pracovníků Mš – DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků Mš – DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost

Cílem aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého

vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v Mš

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť

logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách a tím

podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad

či poruch řeči předškolních dětí.

 

vytvořilo Anawe