"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."
Robert Fulghum
MŠ Velišská

Mateřská škola  

Velíšská 966, Vlašim

tel.č. 317 842 377

IČO: 70944784

 

hodiny

O školce

MŠ Velíšská / O školce

"Pojďme spolu objevovat svět!" ( školní vzdělávací program) 

Základní filosofie programu naší MŠ

*připravit příjemné a podnětné prostředí orientované na dítě

*dát dítěti možnost volby výběru činností

*učit dítě společné hře, uznávat rovnoprávnost ostatních dětí

*vést děti k ohleduplnosti k druhým, k věcem

*podporovat sebedůvěru a samostatnost dítěte

*využívat zahradu a okolní přírodu (park) k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků,

 které se stávají východiskem pro další činnost (prožitkové učení)

 

vytvořilo Anawe