Mateřská škola velíšská

Pečujeme o děti se zájmem, respektem a láskou. Chceme dát dítěti možnost volby výběru činností a podporovat sebedůvěru a samostatnost dítěte. Věříme, že se k nám do mateřské školy bude vaše dítě každé ráno těšit!

Kdo jsme

Logo MŠ Velíšská

Mateřská škola Velíšská Vlašim je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Vlašim. Školu navštěvuje 163 dětí, které jsou rozděleny do šesti tříd. Areál školy se nachází v prostorné zahradě sousedící se zámeckým parkem, které škola využívá k široké škále spontánních i řízených aktivit pro děti. Podle ŠVP „Pojďme spolu objevovat svět!“ děti podporujeme v touze po poznávání, experimentování, jsou vedeny k samostatnosti, tvořivosti. Vzdělávací činnost je založena na přímých zážitcích – prožitkovém učení. Velký důraz ve škole klademe na budování vzájemné důvěry mezi dětmi, pedagogy, na posilování vzájemného respektu s rodiči, abychom společně vytvářely pozitivní a bezpečné prostředí pro naše děti

Aktuálně ze školky

 • Zelená třída v městské knihovně

  V pondělí 11. 4. byla Zelená třída na návštěvě v městské knihovně ve Vlašimi. Paní Jandová, knihovnice, nás seznámila s celým prostředím knihovny. Dozvěděli jsme se, jak si knížky půjčovat,...
 • Plavání

  Druhá skupinka předškoláků začala jezdit na plavání. Při první hodině se děti seznamovaly s pravidly v bazénu a naučily se první hry ve vodě.Paní instruktorky byly moc milé a za...
 • Bruslení

  Naši předškoláci mají za sebou už druhou hodinu bruslení. Při první hodině se děti seznamovaly s bruslemi a pohybem na ledu a některým dětem při bruslení pomáhaly držet stabilitu hrazdičky....
 • Karneval v Zelené třídě

  V úterý 29.1. se v Zelené třídě tančilo, soutěžilo a dovádělo, protože děti měly karneval. Všechny masky byly moc pěkné a také celé dopoledne, které si děti moc užily.
 • Výlet do Trhového Štěpánova

  V pondělí 11. 2. se předškoláci z 5. třídy vydali na výlet za dobrodružstvím. První zastávkou jejich výletu bylo vlakové nádraží, kde si zakoupili jízdenky a vyrazili vlakem směr Trhový...
 • Krmení ptáčků

  Děti ze Zelené třídy chodí krmit ptáčky do parku ke krmítku a na zahradu MŠ. Děkujeme rodičům, že nám nosí ptačí krmení, abychom měli dost pro „všechny“ ptáčky.

Pojďme spolu objevovat svět

Příjemné prostředí

Připravili jsme příjemné a podnětné prostředí orientované na dítě.

Možnost výběru

Dáváme dítěti možnost výběru činností a podporujeme sebedůvěru dítěte.

Vše společně

Učíme dítě společné hře, uznávat rovnoprávnost ostatních dětí.

Prožitkové učení

Využíváme zahradu a okolní přírodu (park) k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků.

Líbí se vám naše školka? Domluvte si návštěvu

Školka hrou

Cílem projektu školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol. Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme možnosti propojení moderních klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Kde nás najdete

Napište nám, co vás zajímá

Adresa: Velíšská 966, 258 01 Vlašim
Právní norma:
příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim
IČO: 70944784
Bankovní spojení: 325560399/0800
Statutární zástupce: Mgr. Alena Matějovská – ředitelka školy
Telefon: 317 842 377, 724 342 538
Email: ms.velisska@tiscali.cz
Provoz školy: celodenní 6:30 – 16:30
Počet tříd: 6
Kapacita školy: 163 dětí
Počet pedagogických pracovníků: 12
Počet provozních zaměstnanců: 8

Zavřít