Mateřská škola velíšská

Pečujeme o děti se zájmem, respektem a láskou. Chceme dát dítěti možnost volby výběru činností a podporovat sebedůvěru a samostatnost dítěte. Věříme, že se k nám do mateřské školy bude vaše dítě každé ráno těšit!

Kdo jsme

Logo MŠ Velíšská

Mateřská škola Velíšská Vlašim je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Vlašim. Školu navštěvuje 163 dětí, které jsou rozděleny do šesti tříd. Areál školy se nachází v prostorné zahradě sousedící se zámeckým parkem, které škola využívá k široké škále spontánních i řízených aktivit pro děti. Podle ŠVP „Pojďme spolu objevovat svět!“ děti podporujeme v touze po poznávání, experimentování, jsou vedeny k samostatnosti, tvořivosti. Vzdělávací činnost je založena na přímých zážitcích – prožitkovém učení. Velký důraz ve škole klademe na budování vzájemné důvěry mezi dětmi, pedagogy, na posilování vzájemného respektu s rodiči, abychom společně vytvářely pozitivní a bezpečné prostředí pro naše děti

Aktuálně ze školky

 • Piknik – Žlutá třída

  Celý rok jsme si povídali o pohádkách. Četli jsme si knížky, ukazovali jsme si obrázky a vyzkoušel i nějaké dramatizace pohádek. A jak nejlépe zakončit tento krásný školní rok? No...
 • Den dětí

  Den dětí v MŠ od rána probíhal na přání dětí. Soutěžilo se, zpívalo se, tancovalo se. Následně od 10:00 byl na zahradě připraven program pro všechny třídy. Plnilo se mnoho...
 • Pasování na školáky

  Pasování předškoláku je krásná akce, která je plná štěstí a veselosti. Někdy však, ale i slza ukápne. Loučení není lehké pro děti ani pro nás učitelky. S dětmi jsme si...
 • Farmapark Soběhrdy

  Dne 22. 5. 2024 navštívila Žlutá třída Farmapark Soběhrdy. Viděli jsme mnoho zvířátek. Obdivovali jsme například velbloudy, kozy, koně… Děti si pohrály na venkovním hřišti, ale i ve vnitřním hřišti....

Pojďme spolu objevovat svět

Příjemné prostředí

Připravili jsme příjemné a podnětné prostředí orientované na dítě.

Možnost výběru

Dáváme dítěti možnost výběru činností a podporujeme sebedůvěru dítěte.

Vše společně

Učíme dítě společné hře, uznávat rovnoprávnost ostatních dětí.

Prožitkové učení

Využíváme zahradu a okolní přírodu (park) k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků.

Líbí se vám naše školka? Domluvte si návštěvu

Účast MŠ v projektech

Mateřská škola Velíšská je zapojena do projektu Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání ORP Vlašim
III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023093, který je financován ze zdrojů Evropské unie.

Používáme Digiškolku! Vyzkoušejte jí také.

Kde nás najdete

Napište nám, co vás zajímá

Adresa: Velíšská 966, 258 01 Vlašim
Právní norma:
příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim
IČO: 70944784
Bankovní spojení: 325560399/0800
Statutární zástupce: Mgr. Alena Matějovská, MBA – ředitelka školy
Telefon: 317 842 377, 724 342 538
Email: ms.velisska@tiscali.cz
Provoz školy: celodenní 6:30 – 17:00
Počet tříd: 6
Kapacita školy: 163 dětí
Počet pedagogických pracovníků: 13+3
Počet provozních zaměstnanců: 8