Mateřská škola velíšská

Pečujeme o děti se zájmem, respektem a láskou. Chceme dát dítěti možnost volby výběru činností a podporovat sebedůvěru a samostatnost dítěte. Věříme, že se k nám do mateřské školy bude vaše dítě každé ráno těšit!

Kdo jsme

Logo MŠ Velíšská

Mateřská škola Velíšská Vlašim je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Vlašim. Školu navštěvuje 163 dětí, které jsou rozděleny do šesti tříd. Areál školy se nachází v prostorné zahradě sousedící se zámeckým parkem, které škola využívá k široké škále spontánních i řízených aktivit pro děti. Podle ŠVP „Pojďme spolu objevovat svět!“ děti podporujeme v touze po poznávání, experimentování, jsou vedeny k samostatnosti, tvořivosti. Vzdělávací činnost je založena na přímých zážitcích – prožitkovém učení. Velký důraz ve škole klademe na budování vzájemné důvěry mezi dětmi, pedagogy, na posilování vzájemného respektu s rodiči, abychom společně vytvářely pozitivní a bezpečné prostředí pro naše děti

Aktuálně ze školky

 • Den Dětí na zahradě

  I v době omezeného provozu jsme oslavili Den Dětí v MŠ na zahradě. Děti soutěžily v různých aktivitách (zatloukání hřebíků, házení na cíl, jízda na koloběžce, slalom s míčky a...
 • Rozloučení s předškoláky

  Loučíme se ... Ani tato nelehká doba nám nezabránila vidět se s našimi předškoláky. Rozloučení se uskutečnilo ve čtvrtek 18. 6. 2020 v MŠ. S dětmi ze Zelené třídy se rozloučily nejen...
 • Školné červen

  Upozornění pro rodiče dětí, které v měsíci červen nenavštěvují MŠ. Školné za červen se NEPLATÍ. Zrušte si ihned trvalý příkaz i na měsíce červenec a srpen.
 • Přijímací řízení

  Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na vývěsní tabuli v MŠ. Moc prosíme rodiče o osobní vyzvednutí rozhodnutí (potřebujeme podpis o převzetí). Děkujeme za spolupráci.
 • Prázdninový provoz

  Prázdninový provoz mateřských škol ve Vlašimi červenec – srpen 2020 Termín Mateřská škola Školné 1. 7. –  3. 7. 2020 MŠ Domašín 60,- Kč 7. 7. – 10. 7. 2020 MŠ Kolonka 100,- Kč 13. 7. – 17. 7....

Pojďme spolu objevovat svět

Příjemné prostředí

Připravili jsme příjemné a podnětné prostředí orientované na dítě.

Možnost výběru

Dáváme dítěti možnost výběru činností a podporujeme sebedůvěru dítěte.

Vše společně

Učíme dítě společné hře, uznávat rovnoprávnost ostatních dětí.

Prožitkové učení

Využíváme zahradu a okolní přírodu (park) k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků.

Líbí se vám naše školka? Domluvte si návštěvu

Školka hrou

Cílem projektu školka hrou probíhajícího pod záštitou MŠMT a realizovaného EDUkační LABoratoří EDULAB neziskovou organizací, která podporuje rozvoj forem výuky na všech stupních školského systému České republiky, je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol. Naše mateřská škola je jediným Metodickým centrem pro předškolní vzdělávání v našem kraji. V praxi ověřujeme možnosti propojení moderních klasických postupů v prostředí mateřské školy a v návaznosti na získané zkušenosti organizujeme semináře pro ostatní učitele v regionu. Semináře jsou akreditovány MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Kde nás najdete

Napište nám, co vás zajímá

Adresa: Velíšská 966, 258 01 Vlašim
Právní norma:
příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, Vlašim
IČO: 70944784
Bankovní spojení: 325560399/0800
Statutární zástupce: Mgr. Alena Matějovská – ředitelka školy
Telefon: 317 842 377, 724 342 538
Email: ms.velisska@tiscali.cz
Provoz školy: celodenní 6:30 – 16:30
Počet tříd: 6
Kapacita školy: 163 dětí
Počet pedagogických pracovníků: 12
Počet provozních zaměstnanců: 8