Jak to u nás vypadá

Naše třídy ve školce

MODRÁ TŘÍDA

Do Modré třídy chodí 24 dětí, z toho 14 dívek a 10 chlapců. Naši třídu tvoří tříleté a čtyřleté děti. Postupně se adaptují v prostředí MŠ. Hledají si nové kamarády a zapojují se do hry. Třídní učitelky: Jana Jirásková, Jana Bednářová

ORANŽOVÁ TŘÍDA

Třída je smíšená a navštěvuje ji 24 dětí – 12 chlapců a 12 dívek. Věk dětí je 3 - 5 let. V letošním školním roce budeme objevovat svět s Krtečkem a jeho kamarády. Třídní učitelky: Helena Zemanová, Mgr. Alena Matějovská, Tereza Matějovská

ČERVENÁ TŘÍDA

Do Červené třídy chodí 24 zvídavých dětí, z toho 11 chlapců a 14 dívek. Děti jsou ve věku 3 - 5 let. V tomto školním roce z nás budou ,,Šmoulové" a společně s Taťkou Šmoulou budeme poznávat zámecký park a sledovat ho ve všech ročních obdobích. Třídní učitelky: Renata Šandová, Bc. Kateřina Filipová

ZELENÁ TŘÍDA

V Zelené třídě máme 24 dětí, z toho 12 chlapců a 12 děvčat. Děti jsou ve věku od tří do šesti let. Náš třídní vzdělávací plán se jmenuje „Rok s rošťákem Emilem“. Díky tomuto plánu děti objevují pravidla společenského chování a dostávají se do situací neslušného chování, ve kterých Emilovi ukazují, jak by se měl správně zachovat. Třídní učitelky: Jana Řemínková, Bc. Eliška Kunstová

5. TŘÍDA

Plná třída předškoláků, ve které je 12 chlapců a 16 dívek, v září vyplula z přístavu ŠKOLKA jako NÁMOŘNÍCI do přístavu ŠKOLA. Po celý rok budou plnit úkoly, které jim jejich plavba připraví. Poznají nová místa, tradice, národy, atd. Třídní učitelky: Jana Nedvědová, Michaela Nováková

6. TŘÍDA

6. třída na odloučeném pracovišti Mš Velíšská má celkem 28 dětí, z toho je 14 chlapců a 14 dívek. Všechny děti jsou ve věku 5 - 6 let. Celý rok budeme prožívat různá dobrodružství v „Botičkovém království“. Budeme plnit různé úkoly s drakem, rytíři, princeznami, čaroději a jinými pohádkovými bytostmi. Protože jsme třída předškoláků, tak se touto hravou formou budeme poctivě připravovat do školy. Třídní učitelky: Eva Löblová, Jaroslava Topolová.