Jak to u nás vypadá

Naše třídy ve školce

MODRÁ TŘÍDA

Do Modré třídy nastoupilo 24 dětí, 10 dívek a 14 chlapců. Děti ve školce poznají nové kamarády a budeme se snažit, aby zažily spoustu zážitků, na které budou jednou vzpomínat. S dětmi budeme kreslit, vyrábět, zpívat, cvičit a tancovat. Doufáme, že si děti svou cestu mateřskou školou pořádně užijí!

Třídní učitelky: Slavatová Michaela, Mgr. Kunstová Eliška

ORANŽOVÁ TŘÍDA

Do Oranžové třídy chodí 27 dětí, z toho 13 chlapců a 14 dívek, ve věku 3 – 4 roky. Po celý školní rok nás bude navštěvovat medvěd Míša, který nás bude hravou formou seznamovat s celým světem. Naučí nás základní pravidla společenského chování a jak spolupracovat s kamarády a pomáhat si. Dále nám bude průvodcem lidskými emocemi a ukáže, jak s nimi pracovat. A spoustu dalšího.

Třídní učitelky: Tereza Síčová, Dis., Mgr. Kateřina Filipová

ČERVENÁ TŘÍDA

Do Červené třídy nastoupilo 24 dětí, 12 chlapců a 12 dívek, ve věku 4 - 5let. Celý rok nás budou provázet maňásci Kačenka a Emil. Budeme si společně pěstovat mezi sebou kladné vztahy, vnímat, co je dobré a spravedlivé, učit se pomoci slabšímu, vzájemně spolupracovat a vyhovět si. Společně vytvořit ve třídě pohodovou atmosféru pro naší různorodou činnost.

Třídní učitelky: Řemínková Jana, Mgr. Matějovská Alena, MBA , Bc. Jelínková Štěpánka
Asistent pedagoga, školní asistent: Kasalíková Petra, DiS

ZELENÁ TŘÍDA

Ahoj, my jsme děti ze Zelené třídy. Sešlo se nás tu 25, 11 chlapců a 14 dívek. Společně si budeme hrát, tvořit a objevovat svět kolem nás. Během školního roku plánujeme navštívit Ekocentrum, dopravní hřiště, divadelní představení, muzeum a mnoho dalších aktivit. Těšíme se na společná setkávání s rodiči při tvořivých dílničkách, besídce a ostatních akcích školy.

Třídní učitelky: Helena Zemanová, Dita Kotorová
Asistent pedagoga: Eva Vaiglová

ŽLUTÁ TŘÍDA

Do naší třídy letos nastoupilo 27 dětí z toho 15 chlapců a 12 dívek. V letošním roce nás čeká projekt ,,Hledání Dobrého začátku v pohádkách”. Seznámíme se s českými klasickými pohádkami. Budeme si společně hrát a poznávat, že dobro vždy zvítězí nad zlem.

Třídní učitelky: Jirásková Jana, Novotná Lucie
Asistent pedagoga: Bc. Žáková Miroslava

FIALOVÁ TŘÍDA

Fialovou třídu předškoláků navštěvuje celkem 26 dětí, z toho 12 dívek a 14 chlapců. Všichni jsou ve věku 5 - 6 let. V této třídě se celý školní rok ponese v tématickém duchu „Námořníků“. Po celý školní rok se budeme pilně připravovat na zápis do ZŠ. Kromě našich kapitánek budou s námi na jedné lodi i plyšoví kamarádi-opičáci HUP a HOP, které si děti budou brát i k sobě domů na víkendy a poté nám budou vyprávět jejich společné zážitky. Moc se těšíme na to, co nás všechno tento rok čeká!

Třídní učitelky: Löblová Eva, Šandová Renata
Asistent pedagoga, školní asistent: Martinková Monika