"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce."
Robert Fulghum
MŠ Velišská

Mateřská škola  

Velíšská 966, Vlašim

tel.č. 317 842 377

IČO: 70944784

 

hodiny

GDPR

Kontaktní údaje správce:

Škola: Mateřská škola, Vlašim, Velíšská 966, okres Benešov

Adresa: Velíšská 966, 258 01 Vlašim

IČO: 70944784

Tel.: +420 317 842 377, +420 724 342 538

Email: ms.velisska@tiscali.cz

ID datové schránky: ch3k33z

 

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění
vzdělávání
. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou
platným zákonem.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě
Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný
a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený
souhlas kdykoliv odvolat.

Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly
dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí
týkajících se Vašich osobních údajů.

 

Kontaktní údaje pověřence:

Ing. Martin Fridrich

Email: poverenec.gdpr@msvelisska.cz

vytvořilo Anawe