GDPR

General Data Protection Regulation

Kontaktní údaje správce:

Škola: Mateřská škola, Vlašim, Velíšská 966, okres Benešov
Adresa: Velíšská 966, 258 01 Vlašim
IČO: 70944784
Tel.: +420 317 842 377, +420 724 342 538
E-mail: ms.velisska@tiscali.cz
ID datové schránky: ch3k33z

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění vzdělávání. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.
Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným zákonem.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence:

Jméno: Ing. Martin Fridrich
E-mail: poverenec.gdpr@msvelisska.cz

Zavřít