Návštěva ZŠ Sídliště Vlašim

Ve dnech 14. a 15. března jsme se s našimi předškoláky vydali za našimi kamarády do školy. Děti byly rozdělené do prvních tříd, kde mohly vidět, jak probíhá výuka ve škole. Paní učitelky byly velmi laskavé a připravily si pro nás se školáčky program. Děti četly, psaly počítaly a určovaly hlásky u slov. Návštěvu jsme ukončili sladkou tečkou ve školní jídelně.