Čarodějnice v MŠ

Do naší školky přiletěly 25. dubna čarodějnice. Po čarodějnickém reji si čarodějnice pro děti připravily spoustu soutěží. Děti si tak mohly zkusit hod koštětem do dálky, hod krysou na cíl, sbírání pavouků kolíčkem na pavoučí polévku, prolézání pavučiny a za každý splněný úkol dostaly malou dobrotu. Na závěr si všichni opekli buřty. Počasí nám přálo, a tak jsme prožili hezké odpoledne na naší školní zahradě.

Právě vylétáme

Čarodějnický rej