Čarodějnické odpoledne

Dne 29. 4. 2024 se naše zahrada v MŠ proměnila v čarodějnické doupě. Slétli se tu čarodějové a čarodějnice z okolí. Měli na sobě různé čarodějnické modely dle vlastního vkusu a preferencí. V doupěti se musely plnit různé úkoly. Za každý splněný úkol se získávala čarodějnická razítka a při prokázání plné průkazky mohl každý obdržet diplom. Závěrem odpoledne se na ohništi spálila čarodějnice a každý si mohl opéct buřt. Celé odpoledne se povedlo. Čarodějnicím a čarodějům počasí přálo a všichni si tak mohli užít hezké odpoledne.