Čarodějnický rej v naší školce

Ve čtvrtek odpoledne se do naší školky slétli všichni malí i velcí čarodějové a čarodějnice z okolí. Nejdříve se po zahradě prolétli na svých kouzelných košťatech, pak si společně zatancovali čarodějnický tanec. Mohli si i vyrobit klobouk, nastartovat levou nohou půjčené koště, skákat v pytlích, prolézat lepkavou pavučinou, hodit pavoukem do sítě. Když se vyčerpala při plnění úkolů veškerá energie, sešli jsme se všichni u ohniště, spálili připravenou čarodějnici na ohýnku a opekli špekáčky.
A už se těšíme na příští rok!