Čarodějnický rej

V pátek 30. 4.  jsme si s předškoláky užili krásné čarodějnické dopoledne. Nejdříve se všichni čarodějové a čarodějnice sešli ve svých třídách, kde si povídali o zvyku pálení čarodějnic, prolétli se na koštěti, uvařili nějaké kouzelné lektvary a zaskotačili při hudbě. Brzy nám vysvitlo sluníčko, tak jsme se vypravili na zahradu, kde nás čekalo překvapení.  Soutěže, malování na obličej a čarodějnický obchůdek u dvou Bosorek. Za získaná razítka ze soutěží jsme si mohli vybrat dobrůtky v obchůdku a nechat si namalovat obrázek na obličej. Čarodějnice i čarodějové si dopoledne pěkně užili.