Důležitá telefonní čísla do tříd

Modrá třída: 734 362 045

Oranžová třída: 734 417 768

Červená třída: 734 362 046

Zelená třída: 734 362 047

5. třída: 731 815 576

6. třída: 734 417 769