Lampionový průvod

Ve středu 7.11.2018 jsme pro svoje malé žáčky z MŠ Velíšská uspořádali lampiónový průvod na téma „Podzimní loučení“.
Sešli jsme se v pozdní odpoledne v parku pod mateřskou školou spolu s dětmi, rodiči a přáteli školy. Na zahájení celého průvodu nám podzimní víla rozdala svítící náramky a naučila nás zaříkadlo pro probuzení zimní víly.

Podzimní víla už jde spát,
a my se sněhem chceme si hrát.
A proto voláme tě zimní vílo,
aby bylo všude hezky bílo.

Potom nás dovedla k obydlí zimní víly, kterou jsme probudili. Ta nám přinesla „první sníh“.

Naše milá zimo, už je čas,
naděl nám snížek, překvap nás.
Kouzelným prachem volám tě,
ať už je bílo na světě.

Nakonec jsme dostali dobrotu a s oběma vílami jsme se mohli pozdravit.
Celý podvečer v zámeckém parku byl pro všechny plný překvapení a zážitků.
Chtěli bychom také poděkovat pracovnicím infocentra za jejich spolupráci.