MIKULÁŠI, POJĎ JEN BLÍŽ…

Ve čtvrtek 2. 12. přišlo mnoho dětí převlečených za čertíky a andílky. Na třídách si hrály na nebe a peklo, tancovaly na čertovské písničky a dováděly jako čerti v pekle. Během dopoledne je však vyrušila vzácná návštěva – Mikuláš, anděl a čerti. Děti byly statečné, podávaly si s návštěvou ruku a v každé třídě zazpívaly pro ně připravenou písničku či zarecitovaly básničku. Děti dostaly bohatou nadílku.