Návštěva Ekocentra – Zelená třída

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 jsme s dětmi navštívili Ekocentrum ve Vlašimi. Přišli jsme se podívat na divadlo s názvem ,,Živá zahrada“. Toto divadlo se nám krásně hodilo do našeho týdenního tématu. Děti byly seznámeny s tím, jak se mají chovat k přírodě a zvířátkům. Všechny děti byly seznámeny s hmyzem, který žije na zahrádce. Zaměstnanci Ekocentra dětem krásně vysvětlili, co jaký hmyz na té zahrádce dělá. Všechny děti měly možnost se do představení zapojit.

Dětem se představení velice líbilo, a hlavně je zaujalo. Ještě po příchodu do školky si o představení povídaly.

Tímto bych chtěla poděkovat zaměstnancům Ekocentra za uskutečnění krásného představení pro děti.

S pozdravem Zelená třída.