Návštěva ZŠ Vorlina

Ve středu 23. 3. 2022 byli předškoláci ze Žluté třídy pozváni na návštěvu do ZŠ Vorlina.
Děti se moc těšily, nejen na prostory školy a na vyučování, ale také na své starší kamarády.
U vchodu do školy se nás ujala paní zástupkyně, s dětmi se pozdravila a seznámila je, co všechno ve škole uvidí. Rozdělili jsme se do dvou skupin a šli se podívat na výuku do prvních tříd. Jedna skupina zažila tělesnou výchovu, druhá zůstala ve třídě u prvňáčků, kde děti viděly, jak probíhá výuka českého jazyka a matematiky. Pak nás čekala dobrá svačinka ve školní jídelně a na závěr nám děti zazpívaly a přednesly básničky ve školní družině. Celé dopoledne jsme si moc užili a těšíme se, až už i z nás budou velcí školáci.