Piráti a Cestovatelé v Praze

Dne 31. 5. nás čekala návštěva hvězdárny v Praze na Petříně. Dalekohledem jsme pozorovali Slunce. Zajímavá otázka, kterou děti dostaly byla: ,,Co ještě můžeme pozorovat na obloze?” Odpověď dětí nás velice, ale příjemně překvapila. Dále děti hrály pohybové hry. Paní z hvězdárny nám i krásně vysvětlila, že Země se točí kolem své osy, Země se točí kolem Slunce a Měsíc se točí kolem Země. Vše jsme si společně předvedli. Všechny děti se dozvěděly, proč někde na Zemi je den a jinde noc. Celá prohlídka byla naprosto úžasná.

Venku jsme malovali přírodninami obrázek vesmíru. Největší zábavou dětí bylo malování hlínou. Celý výlet byl zakončen procházkou k Petřínské věži. Pak už nás jen čekal návrat domů autobusem.