Plánované akce Modré třídy

Návštěva Ekocentra

27. 3. se půjdeme s dětmi podívat do Ekocentra na program Živá zahrada. Je to divadelní představení s ekologickým zaměřením.

Výlet do Planetária

S naší projektovou Stonožkou jsme se nejprve seznamovali se světem v naší třídě, naší školce, prozkoumávali jsme park i naše město. Tentokrát se vydáme i do světa. V Praze navštívíme 17.4. Planetárium, které nás seznámí s oblohou v pohádce O rozpůlené hvězdě.