Plavání

Dne 4.10.2019 začali předškoláci z 5. třídy, 6. třídy a ze Zelené třídy chodit na výcvikový kurz plavání v plaveckém bazénu ve Vlašimi. V prvních lekcích se děti seznamovaly s vodou a postupně se s různými pomůckami, někteří dokonce bez těchto pomůcek, dostaly z bodu A do bodu B. S každou lekcí je u dětí vidět pokrok. Tak schválně kolik olympijských plavců z našich šikulů vyroste?