Potvrzení – daně

Vážení rodiče,

v příloze máte přiloženou „ Žádost o potvrzení o výši vynaložených výdajů

za předškolní vzdělávání“ za rok 2020 .

 

Kdo potřebuje, žádost si vytiskne a předá pí. učitelce ve své třídě.

 

Potvrzení budeme vydávat od 20. 1. 2020  na základě vyplněné žádosti,

a po té je budete mít připravené ve své třídě.

 

Mgr. Alena Matějovská , ředitelka MŠ

 

Žádost o potvrzení – daně -2020