Prázdninový provoz mateřských škol ve Vlašimi

červenec–srpen 2023

Termín

Mateřská škola

Školné

3. 7. – 7. 7. 2023

MŠ Domašín

60 Kč

10. 7. – 14. 7. 2023

MŠ K Vodárně

100 Kč

17. 7. – 21. 7. 2023

MŠ Vorlina

100 Kč

24. 7. – 28. 7. 2023

MŠ Velíšská

100 Kč

31. 7. – 4. 8. 2023

MŠ Velíšská

100 Kč

7. 8. – 11. 8. 2023

MŠ Velíšská

100 Kč

14. 8. – 18. 8. 2023

MŠ Kolonka

100 Kč

21. 8. – 25. 8. 2023

MŠ Kolonka

100 Kč

28. 8. – 1. 9. 2023

všechny MŠ

0 Kč

 

Žádáme rodiče, aby přihlásili své dítě k prázdninovému provozu vždy na té mateřské škole, kterou chtějí během prázdnin navštěvovat

v termínu 7. a 8. června 2023.

Přihlášku si můžete stáhnout na webových stránkách jednotlivých mateřských škol nebo vyzvednout přímo v dané mateřské škole. Vyplněnou přihlášku odevzdejte přímo v MŠ!!!

Výsledky přijímacího řízení pro prázdninový provoz budou zveřejněny 14. června 2023 na každé mateřské škole.

V termínu 14. – 21. června 2023 proveďte platbu školného v hotovosti nebo převodem mateřské škole, do které bude vaše dítě docházet. Platba se netýká předškoláků (povinné předškolní vzdělávání).

Stravné bude hrazeno dle dohody na dané mateřské škole.

Ke stažení:

Žádost o přijetí na prázdninový provoz 2023