Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na vývěsní tabuli v MŠ.

Moc prosíme rodiče o osobní vyzvednutí rozhodnutí (potřebujeme podpis o převzetí).

Děkujeme za spolupráci.