Projektové dny – dopravní výchova

Během měsíce června navštívila Fialovou, Žlutou a Zelenou třídu městská policie Vlašim.

Děti si s nimi vyprávěly o bezpečnosti na ulici a pravidlech silničního provozu.

Vše, co se děti dozvěděly, si mohly vyzkoušet při procházce městem. Nakonec proběhla krátká diskuse dětí s panem policistou.