Provoz MŠ od 25. 5. – 30. 6. 2020

Milí rodiče,
věnujte, prosím, pozornost těmto mimořádným pokynům, které máte vloženy v příloze.

V případě přihlašování dětí do mateřské školy je potřeba dodržet termín 18. 5. na adresu: msvelisska@gmail.com.

Provoz bude otevřen dle počtu závazně přihlášených dětí, které budou rozděleny do 4 stejně početných tříd. (Nebude záležet, kterou třídu navštěvovalo dítě

před nouzovým stavem). Provoz 6.třídy a Modré třídy bude uzavřen z důvodů bezpečnostního a personálního zajištění.

 

V den nástupu odevzdáte čestné prohlášení, které si předem vytiskněte a přineste (v příloze).

 

Pokud víte, že již dítě MŠ navštěvovat nebude, domluvte se s Vaší třídní paní učitelkou na vyzvednutí osobních věcí.

Situace se každým dnem i hodinou mění, budeme Vás vždy včas informovat.

Zatím všem přeji klidné dny.

 

S pozdravem Vám i Vašim dětem Alena Matějovská

 

Dokumenty ke stažení:

Pokyn zřizovatele MŠ

Čestné prohlášení