Provoz škol a školských zařízení od 12. dubna 2021

V mateřských školách se od 12. dubna 2021 umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem:

1) které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí;

2) dětem zaměstnanců vybraných profesí (IZS) – nutno doložit potvrzením zaměstnavatele!

V případě zájmu kontaktuje zákonný zástupce neprodleně svou třídní učitelku!

 

Bližší informace k provozu budou zákonným zástupcům dětí, které plní povinnou předškolní docházku, zaslány prostřednictvím emailu.

 

Mgr. Alena Matějovská, ředitelka MŠ