Tvořivá dílnička pro babičky

Ve čtvrtek 19. 10. 2023 se v Zelené třídě uskutečnila tvořivá dílnička pro babičky. Děti spolu s babičkou samy vystřihovaly hrnečky, konvičky a zdobily je různou technikou – vodovkami, tiskátky, vyraženými ozdobami, tupováním. Za svou tvořivost byli všichni odměněni palačinkou s kávou, čajem a ovocem. Děti pro babičky vyrobily jako dárek papírové hrnečky na kávu. Babičky měly možnost prohlédnout si třídu, hračky a společně s dětmi si pohrát.