Ve Fialové třídě máme napilno

Za poslední dva týdny jsme se toho zase plno naučili, získali jsme informace jak o našem městě Vlašimi, tak o České republice jako takové.

Proběhla návštěva našeho vlašimského Ekocentra, kde si pro nás připravili divadlo „Cesta do hračkoříše“. Dětem se představení moc líbilo, byly do něj aktivně zapojovány a na vlastní kůži si vyzkoušely několik polytechnických činností (šroubování, provlékání, atd.). Za odměnu si každý odnesl svého papírového oslíka, kterého si děti doma s rodiči vystříhaly, vybarvily a sestavily.

Také proběhlo setkání s městskou a státní policií. Toto dopolední povídání bylo pro děti velkým dobrodružstvím. Měly možnost vidět policejní auta zevnitř a na vlastní oči vidět vybavení každého policisty. A policejní čepici? Tu si hlavně naši chlapci taky vyzkoušeli 😊 Diskuze byla také o tom, jak se správně chovat jako chodci a jak správně dbát na svou bezpečnost.

Na závěr nechybělo ani zahoukání na rozloučenou 😊