Ve vlašimském motoráčku se Zelenou třídou

Dne 11. 11. 2022 jsme se vydali na vlašimské nádraží, kde na nás čekal pan výpravčí, který nás vzal do prostor odkud řídí vlaky a sleduje jejich pohyb. Po přednášce jsme se přesunuli do vlaku, který jsme viděli přijíždět na tabuli pana výpravčího. Každý jsme od pana strojvedoucího obdrželi speciální dětskou jízdenku. Dostali jsme možnost si celý vlak projít a pan strojvedoucí nám ukázal i odkud se vlak řídí. Každý jsme si mohli zahoukat a zatroubit, což se nám líbilo ze všeho úplně nejvíce! Po prohlídce vlaku jsme se s ním rozloučili, když vyrážel na další cestu a poděkovali mu za prohlídku.

Speciální poděkování patří panu Kohoutovi, který nám prohlídku zařídil a sám nám vlak ukázal a vysvětlil nám, jak řízení vlaku funguje. Zelená třída moc děkuje!