Výlet do Planetária v Praze

Tak jsme se dočkali. Čeho? Přeci našeho velkého výletu do pražského planetária ve čtvrtek 23. 5. Moc už jsme se těšili na pohádku „Polaris“ o medvědu a tučňákovi, jak si vyletěli do vesmíru. Odjezd do Prahy byl dost chaotický, protože na nás zapomněli s autobusem. Málem jsme neodjeli, ale vše se vyřešilo a autobusu jsme se dočkali. Zvládli jsme i pozdní příjezd do planetária. Tam nás už čekaly paní uvaděčky a pomohly nám odložit si batohy a bundy. Za chvílí jsme seděli ve velikém sále s ohromnou kopulí a s údivem koukali na dobrodružnou i poučnou pohádku. Potom jsme se mohli uvnitř planetária nasvačit a napít. Prohlédli jsme si vystavené makety různých planet a jiné kosmické pomůcky. A protože pršelo, vypravili jsme se zpátky k autobusu. Ve školce jsme z batohů dojedli, co se dalo, a vyprávěli si zážitky z výletu. I když nás potkaly nějaké překážky (autobus,počasí), společný výlet se nám moc líbil.

Kluci a holky ze zelené a 5. třídy