Výlet do Trhového Štěpánova

V pondělí 1. dubna se děti ze zelené třídy vypravily vláčkem na výlet do Trhového Štěpánova. Tam navštívily místní spolkový dům a muzeum. Děti si nejen prohlédly předměty našich babiček, ale seznámily se s technikou navlékání korálků a samy si vyrobily krásnou hvězdičku, kterou si schovaly pro maminku ke Dni matek. Výlet se moc vydařil, protože nám přálo i hezké slunečné počasí.