Vystoupení dětí ze ZUŠ

Děti ze Základní umělecké školy ve Vlašimi se přišly předvést našim předškolákům do mateřské školy ve středu 20. 4. 2022. Učitelé i žáci z umělecké školy se nám představili a seznámili nás s celým hodinovým programem. Nejdříve nám p. učitelka Mgr. Jitka Mosesová pověděla, jak to v takové škole chodí a potom už se nám představili první žáci. Slyšeli jsme zpěv, hru na kytaru, violoncello, housle, flétnu, klarinet a saxofon. Dívky z dramatického oboru zahrály veršovanou pohádku „O malém človíčkovi“.

Naši předškoláci byli velice pozorní a spolupracovali. Nakonci byly děti pozvané k prohlídce ZUŠ Vlašim a k zápisu do vybraného oboru. Vystoupení se nám všem moc líbilo.

                                                                                                                                                                                                            Předškoláci