Zelená třída v knihovně

Na Zelený čtvrtek jsme s dětmi ze Zelené třídy navštívili Městskou knihovnu ve Vlašimi. Děti si povídaly o tom, jak bychom měli s knihami zacházet a paní knihovnice jim přečetla knihu „Neotvírej tuhle knihu“, u které se děti moc nasmály. Poté si děti mohly prohlížet knihy, které se jim zalíbily.
Děkujeme paní Aleně Jandové, za připravený program pro děti a za její vstřícnost při této návštěvě!