Zkoumání Potůčku

Od začátku roku probíhá v Mateřské škole projekt ,,V Říši obrů.“ Jeden týden v měsíci se děti dozví zajímavosti o různých broučcích. V květnu se děti ze Zelené třídy učily mnoho věcí o vodních živočiších. S paní z Ekocentra jsme zašli k vlašimskému potůčku. Nejdříve jsme hráli hru “Z vody do vody”. Poté si děti mohly zkusit pomocí lžíce a cedníku vylovit z potůčku vodní živočichy. Když někdo našel nějakého brouka, odnesl si ho do kyblíku s vodou. Nakonec si děti prohlédly broučky pod lupou. Na všech bylo vidět nadšení, jak z lovení, ale také to, že si mohli vyzkoušet, jak se zachází s lupou.