Cestovatelé objevují okolí

V naší Žluté třídě jsme začali s naším projektem ,,Naši cestovatelé poznávají nejbližší okolí a svět”. Nejprve jsme však museli zjistit, kde vůbec bydlíme, jak se jmenuje naše město či vesnice a jaký je mezi tím rozdíl. Poznali jsme tedy celou Vlašim a povídali jsme si i o okolních vesnicích. V měsíci říjnu jsme se dozvěděli plno zajímavostí o České republice, ale hlavně hodně informací o Praze. Plno dětí přineslo do MŠ zajímavé knihy nebo obrázky o Praze. Ani jsme netušili, jak je naše Česká republika tak krásná. Další naší zastávkou bude Evropa. Moc se na ní těšíme.

Tímto bych chtěla ještě poděkovat rodičům za pomoc s pomůckami.

S pozdravem Žlutá třída