Den Země

Dne 22. 4. 2024 jsme s dětmi oslavili Den Země. Pro děti paní učitelky připravily naučnou stezku s úkoly od skřítka Kleofáše, které postupně plnily na zahradě MŠ. Povídaly si o ochraně naší planety (o vodě, zemi, počasí, zvířatech i třídění odpadu). Na závěr děti našly poklad, společně jsme zasadili dva okrasné stromky a při zvuku krásné písně „Chválím tě, Země má“ okolo nich i trochu zatančili. O stromky se nyní budeme společně starat.