Ekocentrum

Během podzimních měsíců navštívila Žlutá třída Ekocentrum ve Vlašimi. Děti si v dílničce vyrobily svou hračku (káču). Při tom si vyzkoušely práci s pilkou, šmirgl papírem a využívaly svěrák. Nakonec se naučily písničku „Dvakrát měř, jednou řež“.
Ve druhém programu jsme se ocitli v Hračkoříši, ve které ožily pohádkové postavy. Těm děti pomáhaly opravovat rozbitý vozík. V tomto programu se děti naučily písničku „Šroubek s matkou“.