Jak se šly děti ze 6. třídy podívat na pohádky do sokolovny

Byly nám představeny pro nás známé pohádky F. Hrubína. Děti si s divadélkem zacvičily, zazpívaly a nakonec si s loutkami mohly i pohrát. Milé ochotnické herečky jsme nakonec odměnily velkým potleskem a malými květinami.

Děkujeme za krásné představení dobrovolných ochotníků a ochotnic z T. J. Sokol.