Návštěva předškoláků na základních školách

Jako každý rok se i letos naše děti z předškolních tříd vypravily na návštěvu do základních škol. Prohlédly si, jak vypadá třída, zkusily si sedět v opravdových školních lavicích. Zjistily, jak probíhá i jak je dlouhá 1 vyučovací hodina. Společně s prvňáčky si zazpívaly písničky, vyprávěly pohádku podle obrázků na tabuli. Také pozorně poslouchaly čtení starších kamarádů. Zpátky do školky se vracely plné dojmů.