Provoz MŠ od 10. ledna 2021 do odvolání

Provoz Mš od 10. ledna 2021 do odvolání

Provoz Mš se bude řídit dle vládních nařízení  – 5. stupeň, kdy i pro Mš platí omezení vstupu třetích osob do školy.

Žádám Vás všechny o dodržování nastavených opatření:

– při vstupu do budovy rodič i dítě použije dezinfekci na ruce

– vstup do šaten pouze pro 1 dítě + 1 rodič

– v šatně max. 2 rodiče + 2 děti

– v celém areálu Mš povinnost zakrytí úst a nosu – platí pro všechny kromě dětí navštěvujících Mš

 

V případě nepřítomnosti dětí prosíme o důsledné omlouvání dětí vašim třídním učitelkám. Jde hlavně o hospodárnost při objednávání potravin do školní jídelny.

 

Důrazně žádáme rodiče, kteří jsou si vědomi, že jejich dítě přišlo do kontaktu s nakaženou osobou, aby dodržovali doporučenou karanténu od lékaře a nedávali dítě do MŠ!!!

 

Děkujeme za spolupráci!

 

Mgr. Alena Matějovská, ředitelka Mš

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna (2)