Provoz MŠ přerušen od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200,  kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.
Dětem, které u nás plní povinnou předškolní docházku budeme poskytovat distanční výuku dle stanovených pravidel. Bližší informace poskytnou třídní učitelky prostřednictvím emailu.
Mgr. Alena Matějovská, ředitelka MŠ