Putování s podzimní vílou

…Podzim je tu, má se k světu,

barvičkami čaruje…

Tato písnička nás provázela celým putováním s podzimní vílou. Nejdříve jsme ji museli najít u Čínského pavilonu, kde celý podzim vládne. Víla se nám svěřila, že nemůže najít svůj podzimní košík a poprosila nás o pomoc. Na cestu jsme si svítili lampióny a plnili jsme úkoly, až jsme uslyšeli dva hádající se skřítky. Když jsme přišli blíž, zjistili jsme, že mají u sebe košík naší víly a hádají se o něj. Víla skřítkům vysvětlila, jak se k sobě mají chovat a ty jí nakonec košík vrátili. Poté všem dětem za odměnu rozdala bohatství ze svého košíku.

Děkujeme všem za hojnou účast.